Věneček z.s.
Věneček

Zapsaný spolek Věneček při MŠ Fryšták

Otvírání studánky 2023

Akce byla určena dětem z MŠ Fryšták v rámci jejich dopoledního výukového programu. Děti se na jarní procházku velmi těšily. S radostí vyhledávaly barevné fáborky, které jim ukazovaly směr procházky. S ochotou plnily pestré úkoly týkající se přírody, života v ní. V cíli na děti čekal poklad, který bylo potřeba nejdříve najít. Starší děti měly procházku delší, na ně čekal poklad u studánky pod skautskou základnou „Eliška“ v Horní Vsi. Nežli však mohly poklad hledat, bylo zapotřebí společně s vílou a vodníkem vyčistit studánku a probudit ji ze zimního spánku. Protože jsou děti velmi šikovné, všechno zvládly na jedničku.

Další fotky

© 2024 Věneček z.s.

Anders Norén