Věneček z.s.
Věneček

Zapsaný spolek Věneček při MŠ Fryšták

O NÁS

Věneček byl založen v roce 2000 při MŠ Fryšták jako občanské sdružení. Od roku 2014, kdy došlo ze zákona k přeregistrování občanských sdružení na spolky, je u Krajského soudu v Brně evidovaný jako Věneček z.s. (zapsaný spolek).

Věneček z.s. je spolek občanů, rodičů a jiných zákonných zástupců dětí MŠ Fryšták a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společenského zájmu.

Cílem spolku je podpora při výchovně vzdělávací práci, spolupracujeme s MŠ, seznamujeme vedení školy s náměty a připomínkami rodičů. Podporujeme aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy. Podporujeme aktivity směřující k ozdravení života dětí a mládeže.

Hlavní činností spolku je pořádání sportovních, kulturních popř. vzdělávacích akcí pro děti, mládež, dospělé i rodiny a širokou veřejnost. Umožňujeme účast na akcích všem, nejen dětem, ale i dospělým ze sociálně slabších rodin. Organizujeme bazárky a humanitární sbírky. Podporujeme obnovu tradice, kultury a společenského života v obci.

© 2024 Věneček z.s.

Anders Norén